Ventilatie voor scholen, kantoren en KMO’s

Photo by Dom Fou

Hoe werkt het?

Een ventilatiesysteem voor scholen, KMO en kantoren met warmteterugwinning.

Het ventilatietoestel trekt verse buitenlucht aan om deze te filteren voor gebruik. Een warmtewisselaar kruist de afvoerlucht met de inkomende lucht (kruisen, niet raken) om de warmte in het kantoor of de werkplek te recupereren. Verse gezuiverde lucht wordt via kanalen in de ruimten geblazen. Afvoerkanalen zuigen de verbruikte lucht aan en blazen deze via het toestel naar buiten.

De software en de bediening zijn uiterst gebruiksvriendelijk. U kunt gebruik maken van uw eigen schema, zomermodus, vakantiemodus, etc.

De voordelen

 • Altijd verse en gezonde lucht, dat bevordert de productiviteit
 • De warmte van de afgevoerde lucht wordt hergebruikt = energetische winst
 • Altijd lucht op de gewenste temperatuur en snelheid voor comfortabel werken
 • Fluisterstille toevoer en afvoer van de lucht dankzij akoestische demping
 • Zuinig en slim ventileren op basis van CO2 in de lucht
 • Natuurlijke koeling in de zomer met bypass

Waarom actief ventileren?

Het binnenklimaat op de werkplek is belangrijk voor het welzijn en de productiviteit van de werknemers. Binnenlucht op kantoor is vaak biologisch of chemisch bezoedeld door uitstoot van mensen, toestellen en meubilair. Door actief te ventileren met een luchtgroep verbeteren we de luchtkwaliteit want we elimineren ongewenste micro-organismen en chemische stoffen in de lucht.

Voor scholen, kantoren en KMO bieden we verschillende ventilatie-oplossingen aan naargelang oppervlakte, aantal mensen op de werkvloer, technische opties voor doorvoeren en leidingen en uiteraard de energetische wensen.

Type toestellen

Ventilatie voor scholen, kantoren en KMO’s

Centrale toestellen

Luchtbehandelingskasten en systeem D met groot volume.

 • Centrale oplossing voor werkruimten, ateliers en kantoren
 • Grote volumes in een modulair toestel
 • Alle functies in één uitbreidbaar blok
 • Filtering en warmterecuperatie
 • Installatie binnen, buiten, op dak

In deze ventilatie-optie wordt de aan- en afvoer van verbruikte en verse lucht van verschillende ruimten centraal geregeld in één toestel. Dit levert typisch grotere volumes dus grotere toestellen op.

De toegevoerde lucht wordt in het toestel gefilterd en de verbruikte lucht wordt afgevoerd. Een warmtewisselaar brengt de warmte van de verbruikte lucht over naar de toegevoerde lucht met een efficiëntie van 85-93%.

Naast filtering en warmte uitwisseling kan de lucht ook gekoeld of verwarmd worden via een extra module of uitbreiding van de kast of het toestel.

Tenslotte kunnen hedendaagse ventilatietoestellen of -kasten uitgerust worden met sensoren die menselijke aanwezigheid detecteren. Deze metingen laten toe om vraaggestuurd dus intelligent te ventileren. U ventileert enkel waar en wanneer het nodig is.

Ventilatie voor scholen, kantoren en KMO’s

Decentrale toestellen

1 toestel per ruimte.

 • Bescheiden ruimtelijke ingreep
 • Onafhankelijk en vraaggestuurd
 • Filtering en warmterecuperatie
 • Geluiddempende materialen
 • Snel geplaatst

Soms is het opportuun om binnen een groter geheel van ruimten heel lokaal te ventileren. Dit spaart leidingen uit en laat volledig plaatselijke autonomie toe. Onafhankelijke ventilatie van klaslokalen of ateliers of kantoren wordt dan een uitstekende optie. Bijkomend voordeel is dat u op basis van CO2 (aanwezigheid) kunt ventileren en onafhankelijk kunt naverwarmen of voorverwarmen (in optie)

Decentrale toestellen laten een minimum aan leidingen toe. De kast wordt vb. dichtbij de buitenmuur geplaatst en met de buitenlucht verbonden via twee korte recht buizen. Indien gewenst kiezen we voor toestellen met een grote worp of inblaascapaciteit zodat ook het leidingwerk voor de luchtverdeling in het lokaal kan weggelaten worden.

Onze troeven

 • Wij berekenen toestel en leidingen zorgvuldig zodat u in orde bent met de regels op de werkplaats;
 • Speciale aandacht voor akoestiek;
 • Snelle plaatsing en flexibiliteit in de planning voor minimale hinder;
 • Duidelijke en regelmatige communicatie voor vlot projectverloop
 • Eenvoudige programmering en bediening met vakantiemodus, zomermodus, etc

Bijkomstige voordelen

van actief ventileren
Ventileren volgens bezetting en luchtkwaliteit om energie te sparen

Een modern kantoor heeft geen vaste bezetting meer. Het aantal aanwezige werknemers schommelt doorheen de week. Een slim ventilatiesysteem houdt hier rekening mee en meet continu wat de behoefte aan verse lucht is. Dit heet vraaggestuurd ventileren: we ventileren meer of minder volgens de luchtkwaliteit en/of de menselijke bezetting. Dit wordt ook een ventilatiesysteem D+ genoemd

Er zijn verschillende opties om op kantoren vraaggestuurd te ventileren. Eén centrale CO2 sensor in een ‘open space’ kantoor kan al een groot verschil maken door het ventilatiedebiet aan te passen aan het gemeten CO2-gehalte in de lucht. Daarnaast kunnen we ook bepaalde lokalen, verdiepingen of departementen afsluiten via regelkleppen. Deze regelkleppen worden automatisch bediend door het ventilatietoestel dat informatie krijgt van sensoren in de respectievelijke ruimtes. Zo creëert u verschillende zones in uw kantoor die elk hun eigen ventilatieregime krijgen.

Gratis zomernachtkoeling op kantoor met de zomer bypass

Onze ventilatietoestellen zijn uitgerust met de optie ‘zomernachtkoeling’. Wanneer het op een warme zomerdag ’s nachts binnen warmer is dan buiten dan focust het toestel vooral op het aanvoeren van frisse buitenlucht. Een bypass schakelt in dat geval de warmtewisselaar uit.

Integratie van het ventilatietoestel in de kantooromgeving

Een gebruiksvriendelijk controlepaneel geeft u snel en moeiteloos toegang tot de voornaamste functies van uw ventilatietoestel. Daarnaast communiceren onze luchtbehandelingskasten met andere HVAC toestellen of platformen via protocollen zoals Modbus of BACnet. Zo integreert onze slimme ventilatie in uw slimme kantoor.

Slimventileren.be, uw vakman.

U kiest een ventilatiesysteem op basis van de oppervlakte van de geventileerde ruimte en de wettelijke standaarden voor ventilatie. Slimventileren berekent dit graag voor u en bezorgt u een complete offerte